Ako sú spoplatnené služby cloudu?

Cloudové služby sú bezplatné. Každá požiadavka o zriadenie cloudových služieb podlieha schvaľovaniu Poskytovateľom cloudových služieb. Poskytovateľ zhodnotí požiadavky v kontexte disponibilných kapacít cloudu. Po schválení požiadaviek sú cloudové služby automatizovaným spôsobom vytvorené a sprístupnené odberateľovi.

Čítať viac ...

Je katalóg IaaS služieb konečný?

Cieľový zoznam cloudových služieb sa mení podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov cloudu a na základe rozhodnutia vlastníka cloudu.

Ani stav IaaS služieb zatiaľ nie je kompletný. Je potrebné dobudovať DR IaaS služby a rozšíriť cloud aj do datacentra v správe ministerstva Continue reading

Čítať viac ...

Čo ak sa raz naplní kapacita cloudu?

Cloud má oddelenú fyzickú a logickú topológiu. Bol navrhnutý tak, aby škáloval všetkými smermi. Pri nedostatku serverovej kapacity sa doplnia do systému servery, pri nedostatku diskovej kapacity sa doplnia disky do úložísk alebo sa rozšíri počet úložísk. Pri saturovaní firewallov Continue reading

Čítať viac ...

Čo je nekritická komunikácia?

Nekritická komunikácia:

  • komunikácia medzi Zmluvnými stranami v čase bezporuchového stavu poskytovaných služieb a nemajúca vplyv na zmenu alebo zánik tejto Zmluvy.

Ak je požadované odberateľom manažérske schválenie, musí príslušná roľa odberateľa zaslať notifikáciu mailom na adresu cloudmanager@minv.sk. Komunikáciu pri riešení Continue reading

Čítať viac ...

Čo je kritická komunikácia?

Kritická komunikácia:

  • – komunikácia medzi Zmluvnými stranami v čase zaznamenania výpadku poskytovaných služieb.

Pri riešení havarijného kritického stavu či výpadku infraštruktúry vládneho cloudu, musí odberateľ kontaktovať poskytovateľa na telefónnom čísle 0961601388 alebo cloud@minv.sk

 

Čítať viac ...

Aké služby sú v aktuálnom katalógu?

V prevádzke sú služby IaaS, ktoré sú zverejnené v katalógu služieb. Zákazníci zo štátnej správy môžu žiadať v súčasnosti ministerstvo financií a neskôr aj ministerstvo vnútra o vytvorenie infraštruktúrneho prostredia pre ich informačný systém. Spravidla sa vytvárajú 4 prostredia: vývojárske, Continue reading
Čítať viac ...

Aké služby bude cloud poskytovať?

Služby je možné rozdeliť do troch skupín:

  • IKT infraštruktúrne IaaS služby ako sú: sieťová a bezpečnostná infraštruktúra, pripojenia na internet a siete štátnej správy, serverové platformy, úložiská dát, zálohovacia infraštruktúra atď.
  • Platformové služby PaaS ako napríklad: webové servery, aplikačné servery, Continue reading
Čítať viac ...

Čo je vládny cloud?

Čo je vládny cloud?
Vládny cloud je platforma cloud computing-u štátnej správy, ktorá dynamicky poskytuje a uvoľňuje zdieľané technické zdroje (servery, storage, databázy, aplikácie a podobne).

Čítať viac ...