Novy katalóg služieb VC – V2.3

Dňa 22.12.2021 bol publikovaný katalóg služieb Vládneho cloudu V2.3.

Link
Nové služby sú od tohoto dňa k dispozícii.

Elektronická forma katalógu s možnosťou vyhľadávania: katalog.statneit.sk