Aké služby bude cloud poskytovať?

Služby je možné rozdeliť do troch skupín:

  • IKT infraštruktúrne IaaS služby ako sú: sieťová a bezpečnostná infraštruktúra, pripojenia na internet a siete štátnej správy, serverové platformy, úložiská dát, zálohovacia infraštruktúra atď.
  • Platformové služby PaaS ako napríklad: webové servery, aplikačné servery, integračné komponenty a platformy, databázy a pod.
  • Rôzne softvérové služby SaaS ako napríklad: email a kolaboračné nástroje, DMS, ERP, CRM, a podobne.

Podrobný zoznam aktuálne poskytovaných služieb je možné nájsť v katalógu služieb. Cieľový stav navrhovaných služieb sa mení na základe aktuálnych požiadaviek zákazníkov služieb na základe rozhodnutia vlastníka cloudu.