Prečo štát buduje svoj vlastný cloud a nepoužije komerčne dostupné cloudové riešenia (napr. Amazon cloud, Microsoft Azure a pod.)?

Legislatíva, povaha a charakter informačných systémov a dát určených na prevádzku v štátnom cloude si vyžaduje špecifické požiadavky na architektúru, bezpečnosť, fyzické umiestnenie, DR a garantovanú dostupnosť.