Je katalóg IaaS služieb konečný?

Cieľový zoznam cloudových služieb sa mení podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov cloudu a na základe rozhodnutia vlastníka cloudu.

Ani stav IaaS služieb zatiaľ nie je kompletný. Je potrebné dobudovať DR IaaS služby a rozšíriť cloud aj do datacentra v správe ministerstva vnútra, ktoré je popri ministerstve financií vlastníkom vládneho cloudu.