Novy katalóg služieb VC – V2.0

Dňa 04.05.2021 bol publikovaný katalóg služieb Vládneho cloudu V2.0.
Nové služby sú od tohoto dňa k dispozícii.

Elektronická forma katalógu s možnosťou vyhľadávania: katalog.statneit.sk