Čo je kritická komunikácia?

Kritická komunikácia:

  • – komunikácia medzi Zmluvnými stranami v čase zaznamenania výpadku poskytovaných služieb.

Pri riešení havarijného kritického stavu či výpadku infraštruktúry vládneho cloudu, musí odberateľ kontaktovať poskytovateľa na telefónnom čísle 0961601388 alebo cloud@minv.sk