Čo je nekritická komunikácia?

Nekritická komunikácia:

  • komunikácia medzi Zmluvnými stranami v čase bezporuchového stavu poskytovaných služieb a nemajúca vplyv na zmenu alebo zánik tejto Zmluvy.

Ak je požadované odberateľom manažérske schválenie, musí príslušná roľa odberateľa zaslať notifikáciu mailom na adresu cloudmanager@minv.sk. Komunikáciu pri riešení problémov s definovaním požiadaviek a technickým schvaľovaním projektu – vlastnosťami, topológiou , virtuálnymi stojmi , diskami kontaktujte cloudadmin@minv.sk. V prípade problémov so sieťovou časťou – alokáciou IP, load balancerom s firewallom interným, externým kontaktujte cloudnetadmin@minv.sk