Novy katalóg služieb VC – V2.1

Dňa 21.07.2021 bol publikovaný katalóg služieb Vládneho cloudu V2.1. Link Nové... ...

Novy katalóg služieb VC – V2.0

Dňa 04.05.2021 bol publikovaný katalóg služieb Vládneho cloudu V2.0. Nové služby... ...

Novy katalóg služieb VC – V1.13

Dňa 24.2.2020 bol publikovaný katalóg služieb Vládneho cloudu V1.13. Nové služby... ...

Novy katalóg služieb VC – V1.12

Dňa 11.11.2019 bol publikovaný katalóg služieb Vládneho cloudu V1.12. Nové služby... ...

Spustený proces certifikácie služieb VC

Dňa 15.06.2019 sme spustili proces zápisu služieb do katalógu služieb Vladneho... ...

Metodické usmernenie k procesu zápisu cloudovej služby do katalógu služieb VC

MIRRI vydal metodické usmernenie k procesu certifikácie a zápisu cloudovej služby do katalógu... ...