Vyhlásenie dopytovej výzvy na migráciu ISVS do Cloudu

Inštitúciám štátnej správy poskytneme 10 miliónov eur na migráciu informačných systémov do vládneho cloudu

Jednou z možností, ako znížiť náklady na prevádzku informačných systémov verejnej správy a zjednodušiť prístup občanov k službám štátu je v čo najvyššej miere využívať cloudové riešenia. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR preto vyhlásilo dopytovú výzvu v objeme 10 miliónov eur na migráciu informačných systémov verejnej správy do vládnehou cloudu.

Dopytová výzva „Migrácia ISVS do Cloudu“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra má za cieľ zvýšiť počet informačných systémov verejnej správy, ktoré budú poskytovať služby cloudovým spôsobom a zvýšiť počet inštitúcií využívajúcich vládny cloud.

Na výzvu je vyčlenená suma 10 miliónov eur, pričom na jeden projekt je možné získať podporu od 150-tisíc do 750-tisíc eur.

O podporu svojich projektov sa môžu uchádzať inštitúcie štátnej a verejnej správy.

Vládny cloud aktuálne ponúka vo svojej verejnej aj privátnej časti približne 240 služieb definovaných v katalógu služieb VC. Tie by mali v plnej miere naplniť očakávania inštitúcií štátnej a verejnej správy a podporiť myšlienku, aby štátna správa ustúpila od riešení prostredníctvom vlastného hardwaru a datacentier a prešla na moderný spôsob poskytovania služieb.

Migrovať by sa mali predovšetkým ucelené informačné systémy, ktoré poskytujú verejne dostupné služby. Migrovať však bude možné aj ich časti alebo moduly, pokiaľ im to architektúra bude umožňovať.

Výsledkom migrácie informačných systémov podporených cez dopytovú výzvu by mali byť:

  • efektívnejšia prevádzka štátnych informačných systémov,
  • zmodernizovanie služieb, ktoré môžu byť nasadené v cloude,
  • zvýšenie prístupnosti občanov k službám štátu,
  • a v neposlednom rade aj efektívnejšia digitálna transformácia, ktorá nebude závislá od papierových procesov.

O podporu projektov je možné požiadať prostredníctvom Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to do 15.3.2022.

Viac informácií: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-13-dop-migracia-isvs-do-cloudu/