Ako určiť parametre C, I, A pre služby IaaS, PaaS, SaaS

Print Friendly, PDF & Email
V dokumente 1A – Žiadosť o registráciu cloudovej služby je nutné určiť správne klasifikáciu služby CxIxAx.

Klasifikácia služby pre hodnotenie (Cx Ix Ax) pre služby typu IaaS a PaaS

Tieto sa určujú podľa dokumentu Mapovanie_Pracovna_Príloha 4.

V dokumente sú zadefinované požadované bezpečnostné opatrenia požadované pre jednotlivé úrovne (1,2,3) parametrov C-Dôvernosť, I-Integrita, A-Dostupnosť.

Opatrenia sú delené na:

  • Fyzické, Technické , Organizačné

Poskytovateľ = Žiadateľ by mal svoje parametre Cx Ix Ax určiť tak, že doplní svoju odpoveď v stĺpci označenom Ano-Nie.
Na to aby sa spĺňala  požadovaná úroveň Cx Ix Ax  je potrené aby všetky opatrenia boli splnené a teda aby všetky odpovede boli Áno.

Klasifikácia služby pre hodnotenie (Cx Ix Ax) pre služby typu SaaS

Tieto sa určujú podľa typu údajov/dát, s ktorými služba SaaS pracuje. Pre určenie typu a charakteru dát kontaktujte dátovú kanceláriu na MIRRI