Ako postupovať pri podaní žiadosti o zápis cloudovej služby

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zápis cloudových služieb do Katalógu služieb Vládneho cloudu (KsVC),
že boli zverejnené nové návody na pomoc žiadateľom o zápis do KsVC.

Zoznam: