Návody

Otázky a odpovede – o poskytovateľovi CS

06/04/2022
Otázky a odpovede k postaveniu prevádzkovateľa cloudových služieb, jeho oprávnenia alebo povinnosti. Čo môž
Návody

Otázky-Odpovede k obstarávaniu CS

04/03/2022
Otázka č.1: V katalógu služieb Vládneho cloudu, verejná časť, je pre každú službu uvedený jej
Návody

Cenník služieb VC – MVSR

24/02/2022
Cenník služieb  privátnej časti VC – MVSR, pre účely výpočtu TCO k žiadosti o NFP – dopytová
Návody

Ako vyplňovať formuláre 1A+1B+1C+Mapovanie

15/02/2022
Pre podanie žiadosti o zápis cloudovej služby do Katalógu služieb Vládneho cloudu (KsVC) je potrebné
Návody

Usmernenie č.1. k dopytovej výzve – Migrácia ISVS do cloudu – OPII-2021/7/13-DOP

03/02/2022
Otázka č.1.: Výzva v rámci prílohy 8 špecifikuje nasledovnú podmienku “Žiadateľ je povinný mať pre každý ISVS,
Návody

Ako podať žiadosť o zápis cloudovej služby do KsVC

21/12/2021
Pre zápis služby do Katalógu služieb Vládneho cloudu (KsVC) je nutné požiadať o “Zá
Návody

Informácia k Vládnemu Cloudu a migráciám ISVS

16/12/2021
Dôležité informácie k Vládnemu cloudu, jeho službám, k migrácii ISVS a nasadzovaní ISVS Š
Návody

Informácie – Žiadosť o zaradenie cloudovej služby do Katalógu služieb

25/05/2021
  U1 Overenie zhody – zaradenie cloudovej služby kategórie U1 do Katalógu služieb Vládneho cloudu (ďalej
Návody

Vysvetlenie k zaraďovanou služieb do jednotlivých kategórii.

10/08/2020
Vysvetlenie k zaraďovanou služieb do jednotlivých kategórii Vzhľadom na skutočnosť, že momentálne nie
Návody

Ako určiť parametre C, I, A pre služby IaaS, PaaS, SaaS

10/08/2020
V dokumente 1A – Žiadosť o registráciu cloudovej služby je nutné určiť správne klasifikáciu služby