Informácie – Žiadosť o zaradenie cloudovej služby do Katalógu služieb

Overenie zhody – zaradenie cloudovej služby kategórie U1 do Katalógu služieb Vládneho cloudu (ďalej... ...

Vysvetlenie k zaraďovanou služieb do jednotlivých kategórii.

Vysvetlenie k zaraďovanou služieb do jednotlivých kategórii Vzhľadom na skutočnosť, že momentálne... ...

Ako určiť parametre C, I, A pre služby IaaS, PaaS, SaaS

V dokumente 1A – Žiadosť o registráciu cloudovej služby je nutné určiť... ...