Aké služby sú v aktuálnom katalógu?

V prevádzke sú služby IaaS, ktoré sú zverejnené v katalógu služieb. Zákazníci zo štátnej správy môžu žiadať v súčasnosti ministerstvo financií a neskôr aj ministerstvo vnútra o vytvorenie infraštruktúrneho prostredia pre ich informačný systém. Spravidla sa vytvárajú 4 prostredia: vývojárske, testovacie, integračné a produkčné. Prostredia sú určené na vývoj, testovanie, nasadzovanie a prevádzku nových IT systémov a aktualizácií v integrovanom prostredí štátnej správy.