Čo je vládny cloud?

Čo je vládny cloud?
Vládny cloud je platforma cloud computing-u štátnej správy, ktorá dynamicky poskytuje a uvoľňuje zdieľané technické zdroje (servery, storage, databázy, aplikácie a podobne).