Ako podať žiadosť o zápis cloudovej služby do KsVC

Print Friendly, PDF & Email
Pre zápis služby do Katalógu služieb Vládneho cloudu (KsVC) je nutné požiadať o

“Zápis služby do katalógu služieb Vládneho cloudu”

a to požadovanou formou = mailom, teda presne podľa znenia metodického usmernenia.

Pre podanie žiadosti je dobré preštudovať si metodické usmernenie a všetky dokumenty

ktoré sú súčasťou dokumentácie na linku :
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/certifikacia-a-zapis-sluzieb-vladneho-cloudu/index.html
Následne je potrebné vyplniť patričné dokumenty ku každej jednotlivej službe.

1.  Žiadosť formulár 1.A, správne napísané informácie:

 • názov služby,
 • úroveň požadovanej certifikácie (U1/U2/U3), 
 •  typ služby, …

2.  Formulár hodnotenie 1B  pre úroveň  U1 – na ktorú žiadate zapísať službu

  • úroveň U1 -> formulár 1.B + 1.A
   formulár 1B = je samohodnotiaci formulár

3.  Formulár hodnotenie 1C pre úrovne U2 a U3 na ktorú žiadate zapísať službu

  • úroveň U2 -> formulár 1.C + 1.A
  • úroveň U3 -> formulár 1.C + 1.A

4.  A všetky certifikáty ktoré sa spomínajú v žiadosti pripadne vo formulároch …

 • Certifikáty nie formou linky, ale tak že sa pošlú konkrétne PDF súbory
  • dôležité sú:
   ISO 27001, s vyznačením súladu s normami ISO 27017, ISO 27018
   ISO 9000

5.  Pre správne ohodnotenie parametrov C, I, A uvedených v metodickom usmernení

v  Je nutné poznamenať, že SaaS nesmie využívať IaaS a/alebo PaaS s nižšími parametrami C,I,A ako má vyžaduje samotný SaaS.

6.  Povinnou súčasťou žiadosti sú:
viď – Informácie – Žiadosť o zaradenie cloudovej služby do Katalógu služieb

 • obchodné podmienky poskytovateľa cloudovej služby,  
 • vzor zmluvy medzi používateľom a poskytovateľom ponúkanej cloudovej služby 
 • zmluva o úrovni poskytovaných služieb SLA (Service Level Agreement). 
 • zoznam všetkých subdodávateľov aj s uvedením ich sídiel 
 • certifikáty

6.  Správne vyplnené dokumenty je potrebné zaslať
na email cloud@vicepremier.gov.sk
a to zvlášť pre každú jednotlivú službu samostatne aj s priloženými certifikátmi.

Potrebne je to tak urobiť z dôvodu, že sa každá žiadosť vkladá do registratúrneho systému a k nemu sa neskôr priloží stanovisko…

A to všetko pre každú žiadosť jednotlivo …

 • do predmetu napísať    “Žiadost o zápis cloudovej služby XYZ do KsVC
 • do tela mailu: “Žiadame o zápis služby “XYZ”  typu  IaaS/PaaS/SaaS  do katalógu služieb Vládneho cloudu s úrovňou akreditácie Ux.
  kde     XYZ – Názov služby,  Ux   – Vami požadovaná úroveň certifikácie U1 / U2/ U3     KsVC – Katalóg služieb Vládneho Cloudu