Pre využitie služieb vládneho cloudu je potrebné aj zakúpenie licencií?

Nie, súčasťou služieb vládneho cloudu sú aj ceny licencií. Napr. pri výbere služby virtuálneho servera s operačným systémom Windows je súčasťou ceny služby operačný systém Windows ako aj virtualizačná platforma na ktorej je daný server prevádzkovaný (VMware).