Ako mám postupovať ak potrebujem službu ktorá nie je súčasťou katalógu služieb vládneho cloudu?

Služby ktoré v súčasnosti nie sú poskytované v rámci riešenia vládneho cloudu sú adresované v štúdii uskutočniteľnosti “Zavedenie služieb Platform as a Service”. V prípade že služba ktorú požadujete nie je súčasťou štúdie uskutočniteľnosti napíšte svoju požiadavku na pavol.maliarik@minv.sk .