Sú vo vládnom cloude poskytnuté zdroje zdieľané medzi projektami?

Základným princípom cloudových riešení je zdieľanie ICT zdrojov medzi jednotlivými IT službami, čím je dosiahnutá vyššia utilizácia. Pri IaaS službách je zdieľaná sieťová infraštruktúra a CPU virtuálnych serverov. RAM a HDD sú plne alokované pre pridelený virtuálny server. V prípade identifikácie výkonnostných problémov je možné službu povýšiť na službu s vyššími výkonnostnými parametrami.