Je testovacie prostredie určené komerčným dodávateľom?

Nie, všetky prostredia sú určené pre štátnu správu na podporu vývoja služieb v integrovanom prostredí štátnej správy. Dodávatelia za účelom ladenia, testovania, nasadzovania a podpory ich systémov v prostredí štátnej správy môžu dostať prístup do týchto prostredí.