Je potrebné migrovať všetky IT systémy štátnej správy do cloudu?

Nie, systémy, ktoré majú dostatok kvalitnej a bezpečnej IKT infraštruktúry a nepotrebujú nové cloudové služby, sa odporúča nemigrovať. V prípade zásadnej aktualizácie, potreby nových cloudových služieb alebo upgradu infraštruktúry z rôznych príčin sa odporúča migrovať systémy do cloudu.