Ako nahlasujem incidenty na cloudových službách?

Zákazník cloudu má prístup do systému service desk, cez ktorý je možné zadávať incidenty, problémy a vyžiadať dodatočné informácie ku cloudovým službám.