Čo je vládny cloud?

 

Vládny cloud je platforma cloud computingu štátnej správy,

ktorá dynamicky poskytuje a uvoľňuje zdieľané technické zdroje,

t.j. servery, storage, databázy, aplikácie a podobne

Prečo využívať služby Vládneho cloudu

Využívaním služieb Vládneho cloudu sa zabezpečí zvýšenie efektívnosti prevádzky ISVS, zvýšenie-zlepšenie technologických parametrov z pohľadu zabezpečeni vyššej bezpečnosti (vysokej úrovne dôvernosti, integrity a dostupnosti) a tým zároveň zvýšenie dostupnosti služieb občanom poskytovaných pomocou ISVS.

Čo tvorí Vládny cloud

Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, vydaných podľa osobitného predpisu, prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami v troch častiach

Privátna

tvorená dátovými centrami a cloud technológiami MVSR

Privátna časť

Komunitná

tvorená cloud technológiami DEUS – pre obce a mestá

Komunitná časť

Verejná

tvorená komerčnými verejnými poskytovateľmi cloudových služieb

Verejná časť

Vlastnosti cloudu

 

Efektívna infraštruktúra

Budujeme jeden komplexný systém, ktorý nahrádza vybudovanie viacerých neúplne využívaných systémov.

Lacnejšia prevádzka

Jedno štandardizované prostredie nahradí prevádzku desiatok serverovní s mnohými platformami.

Vyššia bezpečnosť

Cloud má definované štandardy a prísne bezpečnostné politiky. Všetky dáta sú v infraštruktúre štátnej správy na území SR.

Vysoká dostupnosť

Infraštruktúra je navrhovaná systémom N+1, kde je každý komponent v cloude redundantný.

Komplexná automatizácia

Súčasťou cloudu sú orchestračné a automatizačné nástroje, ktoré umožňujú automatizované vytváranie, zmeny a zrušenie požadovaných služieb.

Jednoduchá škálovateľnosť

Cloud bol navrhnutý tak, aby škáloval všetkými smermi. Pri nedostatku serverovej kapacity sa doplnia do systému servery, pri nedostatku diskovej kapacity sa doplnia disky do úložísk.

Katalóg služieb – Privátna časť.

 

Stiahnuť...

Katalóg služieb – Hybridná-verejná časť.

 

Čítať viac ...